Куток

Обкладинка для допису Вікторія 3 - Щоденник #81 - Нові закони у 1.3
Godresky
Godresky

Додано

Вікторія 3 - Щоденник #81 - Нові закони у 1.3

Слава Україні! Це Вікторія, яка ще відома як Pacifica (Пацифіка), і сьогодні ми пройдемося новими законам у 1.3.

За великим рахунком, ці нові закони створені для того, щоб дати досвід, який дозволить створювати більш «сучасні» форми правління, показати мінливі ідеології кінця XIX та початку XX століть, а також порушить деякі з найбільш суперечливих та важливих питань тої часини: земельна реформа, протидухівництво та сучасніші системи управління.

Показано нову групу законів «Земельна реформа»


Земельна реформа

Одною з найважливіших політичних проблем з модернізованими країнами було питання земельної реформи. Хоч у той час як більшість европейських держав до 1836 року скасували офіційне кріпацтво, все ж вони часто ще досі мали орендну систему землеробства, яка давала поміщикам величезну владу над селянами. У часину правління Вікторії III багато політичних рухів у країнах, що розвиваються, відкрито намагалися вирішити проблему влади поміщиків навіть після офіційного скасування кріпацтва.

З новою групою законів про земельну реформу, методи виробництва, що стосуються сільської економіки, об’єдналися у цю групу, натомість відокремившись від групи законів про економічну моделю. Доступні методи виробництва для хуторів та полищ визначатимуться законом про земельну реформу.

Раніше, різниця між системою кріпацтва та некріпацтва була вкрай неглибокою. Після скасування кріпацтва гравець міг сміливо ігнорувати питання земельної реформи протягом усієї гри, лише повертаючись до цієї групи, якщо він бажає запровадити захист робітників. З новою групою законів про земельну реформу, питання про те, хто володіє землею, було відокремлене від прав робітників, дозволивши розширити вибір в обох групах та створити цікавіші політичні устрої, такі як республіка з високою свободою підприємництва, зі сучасним комерційним рільницьким законодавством, але з відсутністю прав робітників або патерналістична монархія, що зберігає кріпацтво, але вважає захист прав робітників вродженою складовою суспільного договору.

Показано детально групу законів «Земельна реформа»

Нові закони про земельну реформу відображають різноманітні способи власности землею, кожнен з яких має має велику вагу у створені політичної сили для груп у вашій державі. В той час як закони «Кріпаччина» та «Хутірники-орендарі» даватимуть значні зиски для традиційних землевланицьких еліт, новий закон «Присадибне господарство» забезпечує основну вигоду для політичної сили селян, а також розблоковує новий метод виробництва «Присадибне господарство», який зменшує частку аристократів у хуторах, водночас збільшуючи кількість робочих місць там.

Світлина: Пшеничний хутір на Московщині з чинним законом «Кріпаччина», проти пшеничного хутору в Злучених Державах Америки з чинним законом «Присадибне господарство». ЗДА починають зі законом «Присадибне господарство» на півночі, в той час коли на південних полищах продовжують домінувати землевласники.
Порівння пшеничних хуторів. Зліва Московщина, справа ЗДА

Комерційне та спільне рільництво, відповідно, становлять більш «сучасні» системи промислового землеробства, закон «Комерційне рільництво», яке розглядає землю як приватну власність, а хутірництво - як бізнес, подібний до будь-якого іншого, розблоковує спосіб виробництва «Публічна торгівля». Тоді ж, коли закон «Спільне рільництво» розподіляє землю на ділянки, що обробляються сільськогосподарськими колективами. Ці колективи можуть належити як самим працівникам, так і безпосередньо державі, розблоковуючи спосіб виробництва «Робітничий кооператив» та «Державне підприємство».

Детальні відомості про закони «Спільне рільництво» та «Комерційне рільництво»

Як закон, що сильно впливає на балянс сил у державі, земельна реформа може викликати дуже суперечливі обговорення серед населення, а також запеклий опір з боку тих, хто має певні рупи у чинній системі, але через можливості, які надаватиме громадам перспектива земельної реформи, вони сприятимуть зусиллям гравців щодо впровадження змін.

Подія «Хутірницький розпродаж»

Подія «Тяжка доля других синів»


Державний атеїзм

У багатьох державах у Вікторіянську добу в політиці домінували різні ставлення до релігії. Країни, такі як Мексика, Еспанська Республіка та усі соціялістичні держави 20-го століття проводили сильну протидухівницьку політику, прагнучи зменшити політичний вплив традиційних релігійних установ у суспільстві. Ця протирелігійна політика буде відображена у 1.3 з новим державними законом про атеїзм, а разом з ним і новою атеїстичною «релігією».

Показано новий закон «Державний атеїзм» у групі «Церква та держава»

Закон «Державний атеїзм» є найкращим засобом зменшити владу побожних всередині нації, заборонивши та утискаючи усі релігії у суспільному житті. Держави зі законом «Державний атеїзм» отримують нову атеїстичну релігію на зміну попередньої, а ухвалення закону дасть змогу створити невелику групу атеїстичних священників у вашій країні.

Світлина: Хоч і політикою Мексики може стати державний атеїзм, проте католики все ще складатимуть переважну більшість нації, а для справжнього викорінення релігії з суспільного життя потрібно пройти довгу путь.
Опис картинки

Хоча це надзвичайно ефективний спосіб зменшити владу релігійних установ у державі, проте закон «Державний атеїзм» створить величезну групу утиснених вірян, що посилить нестабільність в країні. З цим законом буде ще важливіше зосередитися на підтримці високого рівня життя та перевазі національних цінностей, щоб знищити залишки релігії у вашій країні.

Закон «Державний атеїзм», як правило, буде підтримуватися нігілістами, комуністами та іншими схожими ідеологіями. Процес ухвалення закону «Державний атеїзм» розпалить сутичку між світським та релігійним суспільством, проте це також відкриє нові можливості для соціяльних експериментів, оскільки традиційні звичаї стануть маргіналізованими.

Опис картинки

Опис картинки


Технократії та однопартійні держави​

Передостанні 2 закони, що будуть додані у 1.3, - це «Технократія» та «Однопартійна держава», обидва відображають сучасніштй розподіл влади, який був або здійсненим, або теоритично обґрунтованим у той часу. Обидва ці закони надають значний приріст авторитету, причому однопартійна держава надає набільший наддаток до авторитету в грі.

Опис картинки

Новий закон «Однопартійна держава» призначений для заміни законів «Самодержавство» та «Олігархія» на пізній стадії гри і створений для того, щоб вписатися в добу масової політики та партійно-державного устрою. Після того, як закон «Однопартійна держава» буде ухвалений або політична партія зацікавленої групи правителя стане єдиною партією в країні, або буде створена нова політична партія за участи зацікавленої групи правителя. Вибори будуть проводитися кожні чотири роки, як і раніше, при цьому єдина дозволена партія завжди отримуватиме 100% голосів.

Світлина: Сучасне лице Японської імперії, якою керує тверда рука Асоціації допомоги трону.
Опис картинки

У монархічній однопартійній державі посада голови держави буде передаватися спадоково, як і зазвичай, проте з іншою системою, щоразу, коли голова держави помирає або іншим чином змінюється, новий провідник обирається з зацікавленої групи всередині партії. Закон «Однопартійна держава» дозволяє входити в уряд позапартійним зацікавленим групам, але це завдасть значного удару по законності.

Ухвалення закону «Однопартійна держава» розлютить ті зацікавлені групи, які не входять до складу партії, але це дозводить створити унікальну політичну ситацію, коли більш «самодержавні» закони як «Командна економіка» та «Спільне рільництво» і більш «демократичні» закони як «Виборче право жінок» та «Виборні бюрократи» будуть доступними.

Світлина: Події, які появляються під час ухвалення, можуть виникнути, якщо ідея однопартійної держави вже популярна у вашій країні... і та подія, яка може виникнути, якщо люди будуть не в захваті від цього.
Опис картинки

Опис картинки

Світлина: Ближчий погляд на режим. Я люблю режим.
Опис картинки

Тим часом, технократія являє собою правління підготовлених і освічених, відповідно до теорій таких діячів, як Анрі де Сен-Сімон і Говард Скотт. Тенденцій, на які спирається технократія, безліч, але всі вони прагнуть, щоб державою керували насамперед технічні знавці. Технократичну державу, як правило, підтримує розумота та промисловці, та надає перевагу політичній силі освіченого клясу, від академіків до офіцерів. Технократії взагалі відмовляються від неефективного і неосвітленого поняття «демократія», ліквідовують політичні партії, скасовують вибори і будуть правити подібно до законів «Самодержав’я», «Безвладдя» або «Олігархія».

Опис картинки

Технократія може поєднуватися з будь-яким набором принципів управління в грі (хоча такі сплетіння можуть бути досить нестабільними), це означає, що і платонівський ідеал освіченого правління, і великі мрії справжніх патріотів-впєрьодників можуть бути здійсненими за допомогою цього закону.

Опис картинки

Закон «Технократія» буде дуже вигідним для тих, хто хоче закріпити правління промисловців та розуміоти, не турбуючись про вибори. І він також дозволяє надати чинности законові «Командна економіка», що дозволить створити високоцентралізовану, впорядковану та оптимізовану економіку під егідою кам’янолицих чоловіків у величних сірих костюмах.

Опис картинки


Заборона промисловости

І на наприкінці нашої розповіді, ми розглянемо останній закон, що є повною протилежністю закону «Технократія» і буде найкардинальнішою зміною у ігроладі Вікторії 3, - це «Заборона промисловости».

Опис картинки

Закон «Заборона промисловости» відображає найбільш радикальні елементи опозиції до опромислування Вікторіанської доби. Згідно з цим законом, вся важка промисловість у вашій державі: крицеварні, майстерні рушіїв, хемічна промисловість тощо - будуть зруйновані, та не зможуть бути відновленими, доки закон не зміниться. Крім того, цей закон забороняє всі технології автоматизації для галузей, які залишилися, що змушує економіку залишатися дрібномасштабною та трудомісткою. Поширення технологій і швидкість досліджень різко знизяться, що дозволить вашій нації залишатися в незайманому пасторальному стані, не затьмареному такими речами, як димомла, працезберігальні технології або сучасна медицина.

Світлина: Машини можуть загрожувати повалити нас, але їм бракує одного: непорушного та універсального договору про людяність.
Опис картинки

Звичайно, ухвалення цього закону буде надзвичайно суперечливим рішенням. Будь-яка група, яка має власну думку про економічну моделю, зазвичай, має погану думку про повне скасування промисловости. Звісно, можуть з’явитися прихильники цього закону - і в умовах досить жорстокої та відчуженої моделі деякі розсудливі люди можуть вважати, що припинення існування самої промисловости є хорошим варіянтом для збереження статус-кво.

Опис картинки

Закон «Заборона промисловости» надзвичайно розширить можливості селян, а через зупинку важкої промисловости, також, завдасть шкоди впливу промисловців і сприятиме зростанню землевласників. Поєднавши закони «Присадибне господарство» та «Заборона промисловости», можна отримати бонус +75% до впливу селян, створюючи ідилічне царство, в якому влада належить переважно дрібним поселенцям.

Як ви бачите, ми докладаємо значних зусиль, щоб зробити внутрішню політику та ідеологічні варіяції в 1.3 цікавішими та насиченішими, а також створюючи додаткові закони, як для більш екзотичних ситуацій пізньої гри, так і для визначених часом критично важливих політичних проблем.

Крім того, революції тепер завжди переймають найбажаніші принципи управління своїх найпотужніших зацікавлених груп. Ви більше не побачите радикальних чи комуністичних революцій з монархами на чолі.

Світлина: Один з прикладів революційного уряду проти монархії, що складається здебільшого з людей, які двозначно ставляться до питання монархії та республіканства.
Опис картинки

На цьому все, побачимося наступного тижня. Героям Слава!

Переклав українською Godresky (Ґудрескі)
Для каналу: https://t.me/perekladalnia_vika3
Підтримати перекладача: https://send.monobank.ua/jar/7H5RNWs4kw

Топ коментарі (0)

Куток

Підписуйтеся на наші соціальні мережі:
Telegram
Twitter
Facebook


Тепер у нас також є Youtube канал!