Куток

Обкладинка для допису Ґайд для новачків. Частина 3 "кольори карт"
Ua-Gi-Oh
Ua-Gi-Oh

Додано

Ґайд для новачків. Частина 3 "кольори карт"

Всіх вітаю! Сьогодні я розповім вам, про всі типи Карт. Розпочнімо!
Опис картинки
Списох усіх типів карт:
(1)Звичайний
(2)З ефектом
(3)Пастка
(4)Закляття
(5)Злиття
(6)Синхро
(7)Іксиз
(8)Зв'язок
(9)Маятник
(10)Ритуал
(11)Токен

Опис картинки
(1)Звичайні монстри - їх назва каже сама за себе, вони не користуються попитом, окрім випадків, коли вони є частину архетипу. Характерні риси:
•Звичайних монстрів не можна назвати окремим типом карт, звичайним монстром може бути і монстр зв'язку, і будь-який інший монстр
•Не мають ефектів.

Опис картинки
(2)Монстри з ефектом - також назва говорить сама за себе, кожен монстр має свою здібність, вони можуть досить сильно відрізнятися. Характерні риси:
•Як і звичайні монстри, він може бути частиною іншого типу монстрів або окремим.
•Є декілька типів ефектів:
(1)Пасивний - ефект, що працює завжди і на нього не можна відповісти іншими картами.
(2)Активний - ефект, що спрацьовує тільки, коли його використає гравець.
(3)Відкладений - ефект, який спрацьовує через певний час, має два етапи: Перший - задає час, коли спрацює ефект, на нього можна відповісти, другий - ефект спрацьовує, на нього не можна відповісти.
•Якщо монстр не вразливий до ефектів, але до його появи на полі вже є карта, що блокує ефекти карт, то його ефект буде заблоковано, оскільки не вразливість починає діяти після повного виклику.

Опис картинки

(3)Пастка - карти, які потрібно попередньо встановити перед їх активацію, а активувати можна тільки на наступний хід після встановлення. Характерні риси:
•Пастки мають три типи:
(1)Звичайна - може бути активована при певних умовах, і після активації відразу будуть відправлені на кладовище.
(2)Довготривала - може бути активована у будь який час(головне правило пасток все ще працює), може мати як активний, так і пасивний ефект, знаходиться на полі завжди, доки не буде переміщена з поля ефектом іншої карти.
(3)Контрпастка - блокує ефекти, які відповідають певним умовам, відповісти на контрпастку можна тільки контрпасткой, після активації відразу відправляється на кладовище.

Опис картинки

(4) Закляття - карти схожі на пастки, але їх можна активувати з руки у свій хід та при встановленні їх все ще можна активувати, а у хід супротивника - ні. Є декілька видів заклять:
(1)Звичайна - можна активувати з руки у свій хід, відправляється на кладовище після здійснення ефекту, не можна активувати хід опонента
(2)Довготривала - працює як довготривала пастка, але можна активувати тільки у свій хід
(3)Спорядження - можна прикріпити до монстра, що відповідає вимогам(якщо вони є), відправляється на кладовище, якщо монстр до якого вона прикріплена покидає поле.
(4)Швидке закляття - працює, як звичайне закляття та звичайна пастка, але також може буде активоване з руки під час вашого етапу бою
(5)Поле - може бути поміщене тільки у спеціальну зону, вона відведена спеціально під неї
(6)Ритуальне - закляття, створені спеціально для виклику ритуальних монстрів.

Опис картинки

(5)Злиття - монстри, які можна викликати за допомогую карт, які дозволяють зробити "Fusion summon"/"Виклик злиттям", наприклад наведена вище карта "Polymerization". Особливості:
•Є декілька варіантів виклику монстрів злиття:
А. Монстр потребує певних монстрів:
Опис картинки
Б. Монстр потребує певні речі від матеріалів:
Опис картинки
В. Монстра можна викликати без ефекту злиття і на кожному такому монстру вказано, куди будуть відправлені матеріали:
Опис картинки
•Substituted/Заміник - це монстр, що може замінити, собою одного монстра при варіанту (А)

Опис картинки

(6)Синхро - монстри, котрих можна викликати, використавши монстрів на полі чий рівень разом дорівнює рівню Синхро монстра, але завжди повинен бути мінімум один тюнер. Особливості:
•Є декілька варіантів виклику монстрів синхро:
(1) Потрібен конкретний тюнер:
Опис картинки
(2)Монстр потребує певних особливостей від монстра або не потребує їх зовсім:
Опис картинки
(3)Accel synchro - Виклик синхро монстра для котрого потрібні тільки синхро монстри:
Опис картинки
(4)Виключення - такі карти, як синхро ursarctic, замість синхро виклику, потребують відправити монстрів певного рівня на кладовище (загальний рівень цих монстрів зазвичай більше, ніж рівень таких синхро монстрів)

Опис картинки

(7)Іксиз - монстри, які викликаються за допомогою використання монстрів однакового рівня, цей рівень має відповідати рангу іксиза. Особливості:
•Не мають рівня
•Монстри, які використовуються для їх виклику розміющуються під ними
•Монстри під іксизом називаються Іксиз матеріалами/XYZ material і використовуються для активації їх ефектів (вони відправляються на кладовище)
•Якщо монстр покидає поле, то його іксиз матеріали відправляються на кладовише
•Є декілька типів виклику іксизів:
(1)Звичайний - він описаний вище
Опис картинки
(2)Іксиз еволюція - у цьому випадку, матеріалом для іксиз виклику, виступає іксиз монстр.
•Іксиз еволюція - це лише додатковий варіант виклику.
•На Іксиз монстрі вказано, який потрібен Іксиз монстр для його виклику, також там вказано, чи будуть матеріали використаного іксиза, знаходитися під викликаним монстром
Опис картинки
(3)Підвищення/зменшення рангу - для цього використовують закляття з назвою "Rank-up magic", кожне закляття викликає різних монстрів, наприклад: на 1 ранг вище/нижче і з певною назвою
Опис картинки
•Якщо монстра іксиза викликають з кладовища/виключення то він не матиме іксиз матеріалів(якщо інше не вказано на карті)

Опис картинки

(8)Зв'язок - монстри, які викликаються тільки у додаткову зону монстрів або у зони на які вказує стрілка монстра зв'язку(навіть, якщо не ви його власник). Особливості:
•Не мають рівня та захисту
•Рейтинг зв'язку виступає аналогом рівня, він демонструє скільки у монстра має бути стрілок та скільки потрібно монстрів для його виклику
•Не можуть бути розміщені у позиції захисту
•Можуть бути викликані двома способами:
(1)Без інших монстрів зв'язку
Опис картинки
(2)З монстрами зв'язку, у такому випадку монстр зв'язку рахуються двома способами:
А - 1 монстр
Б - рейтинг зв'язку = стільки монстрів
Опис картинки
•Linked/Пов'язані - коли стрілка монстра зв'язку вказує на іншого монстра
Опис картинки
•Co-linked/Взаємопов'язані - коли стрілки двох монстрів зв'язку вказують одне на одного
Опис картинки
•Монстрів зв'язку, як і інших монстрів з додаткової колоди та ритуалів, не можна викликати з кладовища, якщо вони не були викликані своїм методом виклику.

Опис картинки

(9)Маятник - може бути частиною іншого типу монстрів, як монстри з ефектом та звичайні монстри. Особливості:
•Можна розмістити у зоні Маятників лицем догори
•Якщо обидві ваші зони Маятників зайняті ними, ви можете здійснити маятниковий виклик, він полягає у тому, що ви викликаєте монстрів з руки та додаткової колоди (тільки ті, що знаходяться там лицем догори) спеціальним викликом, ви можете викликати монстрів чий рівень знаходиться між маятниковими шкалами:
Опис картинки
•Маятниковий Виклик можна здійснити лише раз за хід
•Монстра з додаткової колоди можна викликати лише у додаткову зону або у зону на яку вказує монстр зв'язку
•Монстр Маятник, який знаходиться на полі, відправляється у додаткову колоду лицем догори, якщо:був використаний для будь-якого виклику, окрім іксизу, пожертвуваний або знищений(у бою чи ефектом)
•Монстра маятника у зоні Маятників не можна використати для будь-якого виклику, якщо цього не дозволяє ефект(маятника, монстра якого ви викликаєте чи карти закляття/пастки)
•Маятник у зоні маятників - це закляття, а не монстри
•У маятників є два ефект, перший знаходиться нижче, як і у монстрів з ефектом, працює, коли він у руці чи у зоні монстрів, другий трохи вище, він працює, коли монстр у зоні маятників
•Коли цей пост вийшов, у грі в і типи карт, окрім зв'язку, пасток та токенів, можуть бути маятниками.

Опис картинки

(10)Ритуал - карти, які знаходяться у основній колоді і викликаються за допомогою ефектів карт. Особливості:
•Викликаються 3 методами, ритуальною картою може виступати: монстр, закляття або пастка, принцип один, відрізняється тільки карта, яка виступає каталізатором ритуального виклику, і у всіх вам потрібно пожертвувати монстрів, чій загальний рівень дорівнює рівню ритуала
Опис картинки
•З кладовища не можна викликати ритуала та монстрів з додаткової колоди, якщо вони не були викликані своїм методом
•У грі є монстри, що можуть виступити картою з більшим рівнем, якщо буде використаний для ритуального виклику

Опис картинки

(11)Токен - можна викликати ефектами інших карт. Особливості:
•Не можна використати для виклику іксизів
•Не можна помістити у колоду, вони можуть бути викликані тільки ефектами інших карт, на яких буде вказано: атака, захист, рівень, елемент, тип та ім'я токена
•Зникають, якщо мають покинути поле
•Ефекти, ціна котрих полягає у тому, що ви маєте відправити монстра на кладовище(саме відправити, а не пожертвувати), то ви зможете їх активувати, якщо контролюєте тільки токенів, але сам ефект не спрацює.

Опис картинки

На цьому все, дякуємо, що прочитала цей пост! Будемо раді бачити вас у нашому твітері, інстаграмі та телеграмі!

Топ коментарі (1)

Куток

Підписуйтеся на наші соціальні мережі:
Telegram
Twitter
Facebook


Тепер у нас також є Youtube канал!